Trzy spotkania poświęcone twórczości Zbigniewa Herberta

4 października – gość: Andrzej Franaszek

Rok 2018, został przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowiony Rokiem Zbigniewa Herberta – jednego z tych pisarzy, którym język i kultura polska zawdzięcza najwięcej.

W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń – napisano w sejmowej uchwale.

W kwietniu tego roku w księgarniach ukazała się znakomita biografia Zbigniewa Herberta autorstwa Andrzeja Franaszka, który wykonał tytaniczną pracę, dzięki której możemy poznać historię życia i twórczości Herberta. Franaszek nie pomija tematów trudnych, z uwagą podąża śladem poety, wczytuje się w korespondencję i prywatne, dotąd nieznane notatki, by na nowo oświetlić twórczość autora Pana Cogito. Pogmatwane losy Herberta wpisuje się w historyczną panoramę XX wieku, co sprawia, że niemal dwa tysiące stron dwutomowej biografii tworzą nie tylko portret wielokrotny pisarza, pasjonującą opowieść o człowieku, ale i o epoce, która go kształtowała i którą on sam nieustannie poddawał głębokiej i przejmującej refleksji.

Plan spotkań:

4 października o godz. 17:00 na Małej Scenie będziemy gościć autora biografii, Andrzeja Franaszka.
Pisarz przybliży sylwetkę Herberta daleką od encyklopedycznej poprawności.

7 listopada o godz. 17:00 w kawiarni teatralnej o Herbercie-dramaturgu opowie Jacek Kopciński, historyk literatury i krytyk teatralny.
Podczas spotkania fragmenty dramatów Herberta zaprezentują aktorzy Teatru Miejskiego.

15 listopada o godz. 17:00 w kawiarni teatralnej usłyszymy o Herbercie podróżniku,  podczas spotkania z Markiem Zagańczykiem, pisarzem i eseistą, zastępcą redaktora naczelnego „Zeszytów Literackich”.