Cykl dla dorosłych: „Jak patrząc – widzieć?”

16.11 ➖ spotkanie III – Rewolucja! Przewartościowanie wartości Wielkiej Awangardy

Czy zmysły wzroku i słuchu wystarczą do pełnego, świadomego odbioru sztuki? Jakiej wiedzy i narzędzi teoretycznych potrzeba, aby patrząc dostrzegać cały formalny, artystyczny oraz symboliczny bądź krytyczny potencjał dzieła sztuki? Jeśli obraz wart jest więcej niż tysiąc słów, cóż powiedzieć o teatrze czy operze, łączących żywe słowo, obraz, gest i muzykę?

Celem cyklu czterech niezależnych od siebie, lecz komplementarnych wykładów jest przybliżenie najważniejszych przemian w sztuce różnych epok oraz historii dramatu i teatru, wraz z komentarzem estetycznym wyjaśniającym i interpretującym omawiane zjawiska artystyczne. Przedstawione zostaną różne sposoby definiowania sztuki, najważniejsze kategorie estetyczne, zasady kompozycji, doboru kolorów i zastosowana symbolika. Rozważania z teorii sztuki uzupełni komentarz dotyczący kontekstu historycznego i wpływu wydarzeń politycznych, społecznych, wierzeń religijnych i przemian ekonomicznych oraz wynalazków technicznych na rozwój sztuki.

Każdy wykład kończyć się będzie częścią warsztatową, polegającą na wspólnej analizie wybranych dzieł sztuki i dyskusji nad aktualnością historycznych stylów i teorii estetycznych jako inspiracji dla współczesnych twórców.

Plan spotkań:

Spotkanie I – 28 września 2018 r. godz.16:30
Pod opieką Apolla, Dionizosa i Muz

Spotkanie II – 19 października 2018 r. godz. 16:30
Zwierciadło na gościńcu czy symbol absolutu?

Spotkanie III – 16 listopada 2018 r. godz. 16:30
Rewolucja! Przewartościowanie wartości Wielkiej Awangardy

Dlaczego Wielka Awangarda jest nazywana rewolucją w sztuce i ostrzem modernizmu? Czy w różnorodności jej kierunków można odnaleźć jakiś wspólny zamysł? Dlaczego sztuka nie chce być już piękna? Czym są antysztuka i antyestetyzm? Jak odróżnić dzieło sztuki od zwykłego przedmiotu, jeśli wyglądają tak samo? Czy można przedstawić obiekt z wielu perspektyw jednocześnie? Jak artyści awangardowi chcieli kreować rzeczywistość społeczną? Czy dzieło sztuki może być jak pocisk, wystrzelony w widza?

Próbując odpowiedzieć na te pytania omówimy najważniejsze kierunki awangardowe: ekspresjonizm, fowizm, futuryzm, konstruktywizm, kubizm, surrealizm i dadaizm, a także teatr i film Awangardy: teatr okrucieństwa Artauda, teatr epicki Brechta, kabaret dada oraz film ekspresjonistyczny i surrealistyczny.

Spotkanie IV – 7 grudnia 2018 r. godz. 16:30
Współcześnie, czyli jak?

Trudno jest zdystansować się od teraźniejszości i odnaleźć wspólny mianownik w absolutnej różnorodności, a takie wyzwania stawia przed nami sztuka współczesna. Czy możliwa jest sztuka, gdy znika dzieło sztuki? Czym różni się sztuka zdarzeniowa (happening, akcjonizm, performance) od spektaklu, a sztuka wideo od filmu? Czy można stworzyć nowe dzieło na bazie istniejącego i nie popełnić plagiatu? Czy sztuka może wykreować nowe formy życia? Po co szokować odbiorców? Jak możliwy jest teatr, kiedy nie ma dramatu?

W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania omówimy najważniejsze kierunki sztuki współczesnej: informel, konceptualizm, pop art, sztukę zdarzeniową, land art, bio art i inne. Wyjaśnimy pracę przedrostków post- i neo- w nowych nurtach sztuki, odwołujących się do kierunków historycznych oraz zastanowimy się nad diagnozą „końca sztuki”.

O prowadzącej:

Olga Kłosiewicz (ur. 1976) – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka w dziedzinie estetyki i filozofii sztuki. Autorka książek: Zwierzęta Zaratustry, Przyroda w polskiej tradycji oraz serii edukacyjnej pod wspólnym tytułem Tajemnice sztuki. Publikowała m.in. w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Sztuce i Filozofii”, „Kronosie”, „Dyskursie” oraz licznych monografiach zbiorowych. Wygłaszała referaty na międzynarodowych i ogólnopolskich kongresach, zjazdach oraz konferencjach estetycznych, filozoficznych, socjologicznych. Nagradzana nauczycielka akademicka, wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW, edukatorka ODN.

Bilety wstępu: 2 zł
Certyfikaty: Na życzenie uczestnika wystawiamy imienne potwierdzenie uczestnictwa.
Miejsce: Mała Scena przy ul. Nowy Świat 55-57
Rezerwacja biletów: Dział Edukacji Teatralnej i Repertuaru dla Dzieci
tel. 503 868 642, e- mail: edukacja@teatr.gliwice.pl

materiały do pobrania: Teatr Miejski w Gliwicach_ Cykl Jak patrząc widzieć – plan i informacje