Teatr dostępny

Program „Kultura Dostępna”

Teatr Miejski w Gliwicach otrzymał dotację z programu „Kultura Dostępna”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt  będzie realizowany do końca listopada 2019 r.

Teatr Miejski w Gliwicach_Teatr dostępny dla wszystkich dzieci - plakatPrzedsięwzięcie „Teatr dostępny dla wszystkich dzieci” ułatwi ponad 300 dzieciom z niezamożnych rodzin przyjście do teatru, zobaczenie spektakli i udział w projektach edukacyjnych. Wielu rodziców nie stać na opłacenie swoim dzieciom nie tylko biletów wstępu do teatru, ale przede wszystkim innych podstawowych rzeczy: żywności, ubrań, leków. Udział tych dzieci w kulturze jest znikomy. Ten niedobry stan rzeczy staramy się poprawiać. Dzięki ministerialnemu grantowi możemy owe dotąd nieobecne dzieci u nas ugościć, dać to, co mamy najlepszego i najwartościowszego. Ich odwiedziny w teatrze będą dla nas wielkim zaszczytem.  – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru Miejskiego.

Projekt realizujemy w ścisłej współpracy z trzema instytucjami, które od lat działają na rzecz gorzej sytuowanych dzieci i młodzieży z Gliwic i powiatu gliwickiego. Wspierają nas Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie GTW. Dzięki nim wiemy do kogo powinniśmy zanieść zaproszenia na spektakle. Teatr zorganizował także transport dla dzieci, których rodzice nie będą mogli do nas przywieźć. – mówi Sandra Staletowicz, edukator i koordynator projektu. Liczne badania pokazują, że kontakt ze sztuką jest ważny dla rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci. Najmłodsi gliwiczanie coraz chętniej odwiedzają naszą Małą Scenę, a w najbliższych miesiącach dzięki projektowi „Teatr dostępny dla wszystkich dzieci” na widowni zasiądą też nowi widzowie z czego się bardzo cieszymy  dodaje Sandra Staletowicz.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Teatr Miejski w Gliwicach_mkidn_01_cmyk

Teatr Miejski w Gliwicach_kultura dostępna logo