Kultura dostępna

Ponad 1000 najmłodszych widzów z niezamożnych rodzin wzięło udział w projekcie „Teatr dostępny dla wszystkich dzieci”, realizowanym przez Teatr Miejski w Gliwicach. Dzięki środkom pozyskanym z programu „Kultura dostępna” gliwicki teatr mógł sfinansować organizację 20 wydarzeń dedykowanych dzieciom, które rzadko mają okazję uczestniczyć w spektaklach teatralnych. Pełne entuzjazmu reakcje dzieci i ich opiekunów były dla nas wielką nagrodą. Wierzymy, że pomimo zakończenia projektu będziemy dalej spotykać się w Teatrze Miejskim!

Partnerami projektu były Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie GTW. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe było dotarcie z zaproszeniem do tak licznej grupy widzów.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.