Konkurs recytatorski w sieci

Ogłaszamy konkurs recytatorski online dla mieszkańców województwa śląskiego powyżej 7 roku życia.

[edit] Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do dnia 11 grudnia 2020 r.

Drodzy Widzowie, po kilku miesiącach rozłąki, bez spektakli, bez Was, chyba najbardziej tęsknimy do spotkań. Pomimo iż cały świat powoli się „odmraża”, tak jak i teatry, wciąż jeszcze jest mnóstwo zakazów i nakazów, które ograniczają nam kontakty z Wami i pracę na pełnych obrotach. Czym teraz będzie spotkanie, jak będą wyglądały nasze relacje, jak długo zajmie nam wracanie do normalności i jakie emocje będą temu towarzyszyć?

Nasze smutki, wirusowe frustracje i tęsknoty nic tak nie ukoi jak poezja. Dlatego „spotkanie” i wszystko co według waszej wyobraźni zawiera się w tym słowie, to temat konkursu recytatorskiego online, do którego serdecznie Was zapraszamy.
Wystarczy, że wybierzecie wiersz, którego tematem jest „spotkanie”, nagracie jego recytację, na przykład telefonem, a następnie wstawicie video na swoim profilu z oznaczeniem w poście naszej fejsbukowej strony Teatr Miejski w Gliwicach oraz tagiem #tmgspotkanie. Post z wideo musi być ustawiony jako publiczny. My z przyjemnością ich wysłuchamy i nagrodzimy najlepsze. Zgłoszenia przyjmowane są do 11.12.2020 r. do godz. 23:59.

Nagroda główna:
Udział w spektaklu Teatru Miejskiego w Gliwicach, jako aktor – statysta do końca 2021 roku.
II miejsce to konsultacje aktorskie z jednym z aktorów naszego zespołu.
III miejsce to voucher – zaproszenie dla dwóch osób na wybrany spektakl w Teatrze.

Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych od lat 7, mieszkańców województwa śląskiego.

 

Regulamin Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie”
1. Organizatorem Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie” jest Teatr Miejski w Gliwicach z siedzibą przy ul. Nowy Świat 55-57.
2. Konkurs odbywa się na na portalu Facebook, jego zasięg dotyczy terenu województwa śląskiego.
3. Udział w Konkursie polega na:
– wyborze jednego wiersza o temacie „Spotkania”, który był opublikowany w książkach lub prasie literackiej;
– nagraniu materiału wideo, zawierającego recytację wybranego wiersza;
– wstawieniu nagrania na swoim profilu Facebook z oznaczeniem strony (Facebook) Teatru Miejskiego w Gliwicach i z wykorzystaniem tagu #tmgspotaknie;
4. W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 7 rok życia.
5. Celem konkursu jest popularyzacja poezji.
6. Wystąpienia konkursowe oceni komisja składająca się z pracowników artystycznych Teatru Miejskiego w Gliwicach.
7. Oceniane będą tylko i wyłącznie nagrania video wstawione na portal Facebook z oznaczeniem strony Teatru Miejskiego w Gliwicach.
8. Komisja wyłoni laureatów, dla których przewidziane są niżej wymienione nagrody :
I miejsce – gościnny udział w jednym ze spektakli Teatru Miejskiego w Gliwicach;
II miejsce – konsultacja z aktorem Teatru Miejskiego w Gliwicach;
III miejsce – voucher – zaproszenie dla dwóch osób na wybrany spektakl w Teatrze Miejskim w Gliwicach.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru formy udziału w spektaklu, którego dotyczy nagroda za I miejsce., a także prawo do odstąpienia od nagrody, w sytuacji, gdy nadesłane zgłoszenia nie spełnią wymaganych wartości artystycznych;
10. Zgłoszenia przyjmowane są do 11.12.2020 r. do godz. 23:59.
11. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Przetwarzaniu podlegać będą dane osobowe w postaci imion i nazwisk zwycięzców konkursu poprzez ich publikację na Facebooku i na stronie internetowej pod adresem teatr.gliwice.pl
12. Uczestnicy oświadczają, że zostali zapoznani z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
13. Uczestnicy oświadczają, że są właścicielami wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) do udostępnionego przez siebie nagrania.
14. Organizator oświadcza, że nie będzie pobierał, archiwizował, przetwarzał zgłoszonych nagrań wideo ani używał ich na żadnym innym polu eksploatacji.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
15. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich jest Teatr Miejski w Gliwicach.
2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z organizacją Konkursu oraz przekazania nagród.
3) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli wyrażona zgoda.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez wyznaczonych pracowników Teatru Miejskiego w Gliwicach, odpowiedzialnych za prawidłowe przeprowadzenia postanowień Regulaminu Konkursowego.
5) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
6) Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.