Bilet podarunkowy

Specjalnie dla tych, którzy szukają pomysłu na niebanalny upominek  przygotowaliśmy bilety  podarunkowe. To zaproszenie do świata rozrywki, wyobraźni, wzruszeń i jednocześnie świetny sposób na wspólne spędzenie czasu.

Bilet podarunkowy do teatru Gliwice

Nasze bilety podarunkowe występują w dwóch wariantach. Możecie wybrać wersję solową, dla wytrawnego widza, który lubi w teatrze skupić się i na chwilę oderwać się od wszystkiego i wszystkich. Drugą opcją jest bilet na teatralną wizytę w duecie, aby dzielić się emocjami z kimś wyjątkowym.

W tym sezonie zaplanowaliśmy wznowienia przebojowych spektakli, na które widzowie czekają od dawna oraz kilka zupełnie nowych propozycji.

Jak kupić bilet podarunkowy?

To proste. Bilety podarunkowe możecie kupić bezpośrednio w naszej kasie lub zamówić w  Biurze Obsługi Widzów.  Wtedy za bilety płacicie przelewem, a my wysyłamy je do Was pocztą.

✔ Ceny:
Dla jednej osoby – 60 zł
Dla dwóch osób – 120 zł

 

✔ Bilet podarunkowy nie dotyczy premier, spektakli gościnnych i okazjonalnych.
✔ Bilet podarunkowy można zrealizować do 30 czerwca 2024 r .

 


Bilet Podarunkowy Teatru Miejskiego w Gliwicach
REGULAMIN

1.Wydawcą Biletu Podarunkowego jest Teatr Miejski w Gliwicach, dalej zwany „Teatrem”.
2.Bilet Podarunkowy – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Teatrze.
3.Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Bilet Podarunkowy w zamian za przekazanie określonej kwoty środków pieniężnych.
4.Użytkownik – każdorazowy posiadacz Biletu Podarunkowego.
5.Cena za wydanie Biletu Podarunkowego wynosi:
a)120,00 zł (słownie dwadzieścia złotych: sto 00/100) – Bilet Podarunkowy dla dwóch osób
lub
b)60,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt 00/100) – Bilet Podarunkowy dla jednej osoby
6.Bilet Podarunkowy jest wydawany na okaziciela i uprawnia, w miarę dostępności miejsc na widowni, do jego wymiany na jeden lub dwa bilety na spektakle organizowane przez Teatr.
7.Bilet podarunkowy można zakupić w kasach Teatru za gotówkę lub płacąc przelewem na konto Teatru: 36 1050 1298 1000 0090 3027 7637
8.Bilet Podarunkowy obowiązuje na wszystkie spektakle w siedzibach Teatru Miejskiego w Gliwicach z wyjątkiem spektakli premierowych, okazjonalnych i gościnnych.
9.W celu wykorzystania Biletu Podarunkowego należy telefonicznie lub osobiście w kasie Teatru lub Biurze Obsługi Widzów, zarezerwować miejsca na wybrane przedstawienie na nazwisko posiadacza Biletu Podarunkowego (pod warunkiem dostępności miejsc na widowni). Posiadacz Biletu Podarunkowego powinien zgłosić się do kasy Teatru najpóźniej 30 minut przed spektaklem w celu odebrania zarezerwowanych wcześniej biletów wstępu.
10.W przypadku odwołania wydarzenia, na które była dokonana rezerwacja biletu/ów w ramach realizacji Biletu Podarunkowego, Użytkownikom przysługuje ponowne prawo realizacji biletów podarunkowych w okresie jego ważności. W takiej sytuacji nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy.
11.Bilet Podarunkowy nie podlega zwrotowi.
12.Bilet Podarunkowy nie może być wymieniany na gotówkę. Przy jego realizacji nie wydaje się reszty ani nie dokonuje zwrotu pieniędzy.
13.Bilety ze zrealizowanego Biletu Podarunkowego nie podlegają zwrotowi, Użytkownik może jedynie wymienić je na inny termin.
14.Za Bilet Podarunkowy, który nie zostanie zrealizowany w terminie jego ważności Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
15.Teatr nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież, zniszczenie lub niewłaściwe użycie Biletu Podarunkowego. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Teatru z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Biletu Podarunkowego.
18.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Teatru – www.teatr.gliwice.pl oraz w kasach Teatru.
19.Niniejszy Regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę/Użytkownika z momentem dokonania zapłaty za wydany Bilet Podarunkowy.
20.Teatr zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Teatr, po udostępnieniu treści zmienionego Regulaminu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Teatru.