SPOTKANIE: Wyniki konkursu recytatorskiego

Ogłaszamy wyniki konkursu recytatorskiego pt. „Spotkanie”, przeprowadzonego  wśród widzów,  na portalu społecznościowym Facebook.

baner tytułowy konkursu

SPOTKANIE: wyniki konkursu recytatorskiego.

Komisja w składzie: Jerzy Jan Połoński, Anna Maria Moś, Maciej Piasny, Karolina Olga Burek, po obejrzeniu wszystkich nagrań, zgłoszonych do konkursu recytatorskiego pt. „Spotkanie”, ogłoszonym przez Teatr Miejski w Gliwicach na portalu Facebook, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce:

Aldona Karska – za wykonanie wiersza Bolesława Leśmiana „Rozmowa”. Nagroda za szczerość, dobór wiersza do wrażliwości i umiejętność wciągnięcia słuchacza w historię (Udział w spektaklu Teatru Miejskiego w Gliwicach, jako aktor – statysta do końca 2021 roku).

II miejsce:

Kamila z profilu Romana Głutkowskiego – za wykonanie wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Bajka o siedmiu kwiatkach głupich”. Nagroda za ogromną charyzmę i wyobraźnię, która przejawia się w przekazywanym słowie (konsultacje aktorskie z jednym z aktorów naszego zespołu).

III miejsce:

Jadwiga Przybyło – za wykonanie wiersza Agnieszki Osieckiej „Lądek Zdrój”. Nagroda za piękna prawdę, czułość i wrażliwość na słowo (zaproszenie dla dwóch osób na wybrany spektakl w Teatrze Miejskim w Gliwicach).

Oraz wyróżnienia:

Amelia Kolenda ( „Nie wyrastaj z marzeń” Joanna Kulmowa) – za szlachetną prostotę, która dogłębnie przekazuje treść wiersza.

Róża z profilu Idy Kwietniowej ( „Dama i prosię” Danuta Wawiłow) – za pięknie kiełkujące poczucie humoru i wewnętrzny uśmiech.

Antoni z profilu Aliny Moś – Kerger ( „Entliczek – Pentliczek” Jan Brzechwa) – za złamanie formy recytacji i ciekawy pomysł.

Piotr Praszkiewicz („Spotkanie”) – za intrygującą osobowość i interpretację wiersza.

Wszystkim uczestnikom konkursu recytatorskiego „Spotkanie” ogromnie dziękujemy. Jesteśmy pod wrażeniem ilości zgłoszeń i pięknych interpretacji. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się spotkać nie tylko w poezji, ale i w Teatrze.

Odbiór dyplomów i nagród:

Wszystkie osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy gratulacyjne.

W celu ustalenia szczegółów przekazania dyplomów oraz odebrania przyznanych nagród, osoby nagrodzone (lub ich opiekunów) prosimy o kontakt mailowy na adres: darbaczewski@teatr.gliwice.pl

Kilka słów od Przewodniczącego Komisji Konkursowej:

Kochani widzowie, przyjaciele, fascynaci Teatru.

Przepraszamy za zwłokę w ogłaszaniu werdyktu komisji konkursowej, ale chcieliśmy bardzo rzetelnie i w odpowiedzialny sposób skupić się na każdym prezentowanym wierszu i każdej występującej osobie. To wymaga czasu na rozmowę, przemyślenia, a czasem nawet kłótnie. Nie zmienia to faktu, że dzięki tym prezentacjom mogliśmy przenieść się do krainy poezji, która jest najpiękniejszą krainą słowa, metafory i magii. I tej właśnie magii życzymy Wam przy wigilijnych stołach, wśród bliskich i najdroższych osób. Dziękujemy za cierpliwość i czekamy na Was w Nowym, lepszym 2021 roku!

Jerzy Jan Połoński – zastępca dyr. do spraw artystycznych

(Przewodniczący Komisji Konkursowej)

INFORMACJE O KONKURSIE:

Nasze smutki, wirusowe frustracje i tęsknoty nic tak nie ukoi jak poezja. Dlatego „spotkanie” i wszystko co według waszej wyobraźni zawiera się w tym słowie, to temat konkursu recytatorskiego online, do którego serdecznie Was zapraszamy.

Wystarczy, że wybierzecie wiersz, którego tematem jest „spotkanie”, nagracie jego recytację, na przykład telefonem, a następnie wstawicie video na swoim profilu z oznaczeniem w poście naszej fejsbukowej strony Teatr Miejski w Gliwicach oraz tagiem #tmgspotkanie. Post z wideo musi być ustawiony jako publiczny. My z przyjemnością ich wysłuchamy i nagrodzimy najlepsze. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 grudnia 2020 r. do godz. 23:59.

Nagroda główna:
Udział w spektaklu Teatru Miejskiego w Gliwicach, jako aktor – statysta do końca 2021 roku.
II miejsce to konsultacje aktorskie z jednym z aktorów naszego zespołu.
III miejsce to voucher – zaproszenie dla dwóch osób na wybrany spektakl w Teatrze.

Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych od lat 7, mieszkańców województwa śląskiego.

 

Regulamin Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie”
1. Organizatorem Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie” jest Teatr Miejski w Gliwicach z siedzibą przy ul. Nowy Świat 55-57.
2. Konkurs odbywa się na na portalu Facebook, jego zasięg dotyczy terenu województwa śląskiego.
3. Udział w Konkursie polega na:
– wyborze jednego wiersza o temacie „Spotkania”, który był opublikowany w książkach lub prasie literackiej;
– nagraniu materiału wideo, zawierającego recytację wybranego wiersza;
– wstawieniu nagrania na swoim profilu Facebook z oznaczeniem strony (Facebook) Teatru Miejskiego w Gliwicach i z wykorzystaniem tagu #tmgspotkanie;
4. W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 7 rok życia.
5. Celem konkursu jest popularyzacja poezji.
6. Wystąpienia konkursowe oceni komisja składająca się z pracowników artystycznych Teatru Miejskiego w Gliwicach.
7. Oceniane będą tylko i wyłącznie nagrania video wstawione na portal Facebook z oznaczeniem strony Teatru Miejskiego w Gliwicach.
8. Komisja wyłoni laureatów, dla których przewidziane są niżej wymienione nagrody :
I miejsce – gościnny udział w jednym ze spektakli Teatru Miejskiego w Gliwicach;
II miejsce – konsultacja z aktorem Teatru Miejskiego w Gliwicach;
III miejsce – voucher – zaproszenie dla dwóch osób na wybrany spektakl w Teatrze Miejskim w Gliwicach.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru formy udziału w spektaklu, którego dotyczy nagroda za I miejsce., a także prawo do odstąpienia od nagrody, w sytuacji, gdy nadesłane zgłoszenia nie spełnią wymaganych wartości artystycznych;
10. Zgłoszenia przyjmowane są do 11.12.2020 r. do godz. 23:59.
11. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. Przetwarzaniu podlegać będą dane osobowe w postaci imion i nazwisk zwycięzców konkursu poprzez ich publikację na Facebooku i na stronie internetowej pod adresem teatr.gliwice.pl
12. Uczestnicy oświadczają, że zostali zapoznani z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
13. Uczestnicy oświadczają, że są właścicielami wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) do udostępnionego przez siebie nagrania.
14. Organizator oświadcza, że nie będzie pobierał, archiwizował, przetwarzał zgłoszonych nagrań wideo ani używał ich na żadnym innym polu eksploatacji.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
15. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich jest Teatr Miejski w Gliwicach.
2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z organizacją Konkursu oraz przekazania nagród.
3) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli wyrażona zgoda.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez wyznaczonych pracowników Teatru Miejskiego w Gliwicach, odpowiedzialnych za prawidłowe przeprowadzenia postanowień Regulaminu Konkursowego.
5) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
6) Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.