5:00 UA

Na scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach będzie wystawiony spektakl wyjątkowy, będący wyrazem traumy i buntu czternastu ukraińskich kobiet, artystek, uciekinierek z kraju ogarniętego wojną, kraju w którym bombardowane są również teatry. Schronienie i pracę w Polsce znalazły dzięki wsparciu Forum Dyrektorów Teatrów Województwa Śląskiego. Spektakl pod tytułem „5:00 UA” odnosi  się do momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

„To performatywna wypowiedź z elementami teatru fizycznego, śpiewu, wykorzystująca technikę verbatim – monolog uczestniczek spektaklu, w którym analizują one swoją drogę z Ukrainy do Polski w poszukiwaniu schronienia przed wojną, którą Rosja rozpętała Ukrainie. Kobiety tworzą chór, który komentuje i oddaje uczucia związane z wymuszoną wojenną drogą i nagłą, tragiczną zmianą w życiu bohaterek spektaklu. Większa część literackiej podstawy spektaklu ‘05:00 UA’ została napisana przez jej uczestniczki, które są przedstawicielami sztuk performatywnych na Ukrainie.” – zapowiada spektakl reżyserka, Yuliia Maslak.

 

5:00. UA – це перформативна розповідь з елементами фізичного театру, співу, з використанням вербатімів – монологів учасниць вистави, в яких вони досліджують свій шлях з України до Польщі в пошуку прихистку від війни, яку проти України розв’язала росія. Жінки об’єднуються в хор, який коментує та відрефлексовує вимушений шлях війни та раптову трагічну зміну життя героїнь вистави. Більша частина літературної основи вистави 05:00 UA написана її учасницями, які є представницями виконавського мистецтва в Україні.

„Wsparliśmy ukraińskie artystki teatralne gdyż jako ludzie kultury, ludzie dla których pokój jest wartością szczególną, odczuwamy szczególne zobowiązanie wobec wszystkich ofiar wojny, która zabija i niszczy. Wsparliśmy nasze koleżanki z zamkniętych ukraińskich teatrów udostępniając im naszą scenę i współfinansując, wraz z Teatrem Śląskim, produkcję spektaklu „5:00 UA”. Apelujemy do naszych widzów aby zobaczyli to przedstawienie, wyjątkowy teatr bezpośrednio wyrażający traumę, ból i cierpienie przez tych, których życie legło w gruzach. – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach

„Teatry należące do Forum podzieliły się tym co miały. Mogliśmy też liczyć na Prezydenta Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W efekcie ukraińskie artystki przygotowują spektakl na otwarcie festiwalu o znaczącej wiele nazwie Open the Door.”– mówi o projekcie Ewa Niewiadomska, przewodnicząca Forum Dyrektorów Teatrów Województwa Śląskiego.

23 czerwca o godz. 18:00 w Teatrze Miejskim w Gliwicach odbędzie się jedno z premierowych przedstawień spektaklu „5:00 UA”. PRZEJDŹ DO STRONY WYDARZENIA

Wstęp bezpłatny! 

Wspieramy ukraińskie artystki – prosimy o przekazanie datków do puszki po spektaklu.

 

Foto: Przemysław Jendroska/Teatr Śląski