Oferta pracy – Specjalista ds. promocji i marketingu

Dołącz do naszego zespołu. Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalista ds. promocji i marketingu.

Zasadniczym zadaniem osoby zatrudnionej na tym samodzielnym stanowisku jest skuteczne wspomaganie sprzedaży oferty teatralnej na rynku lokalnym, a także regionalnym, poprzez kreowanie i realizowanie różnorodnych działań z zakresu PR i Marketingu.

Wymagania:

 • udokumentowane doświadczenie pracy w marketingu i PR;

 • umiejętność samodzielnego tworzenia i budżetowania strategii marketingowych (sprzedażowych), krótko oraz długoterminowych, w odniesieniu do przedsięwzięć kulturalnych;

 • umiejętności skutecznego stosowania różnorodnych technik marketingowych w sprzedaży dóbr kultury;

 • umiejętność efektywnego wykorzystywania mediów i innego rodzaju nośników informacji do kreowania wizerunku, upowszechniania oferty programowej teatru i podnoszenia poziomu jej sprzedaży;

 • umiejętność opracowywania i efektywnego dystrybuowania materiałów przeznaczonych dla mediów oraz widzów;

 • samodzielność, komunikatywność, prężność i nieszablonowość w działaniu, skoncentrowanie na osiąganiu wyznaczonych celów i rezultatów;

 • zaangażowanie; dyspozycyjność; dobra organizacja pracy;

 • znajomość funkcjonowania publicznych instytucji kultury w ramach tzw. rynku spędzania wolnego czasu.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę.

Zgłoszenia na adres: rekrutacja@teatr.gliwice.pl w tytule maila wpisując: CV Marketing/ PR
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 26 sierpnia 2022 r.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

 • CV wraz ze zdjęciem i innymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie zawodowe opatrzone zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji Teatru Miejskiego w Gliwicach.
 • podpisaną odręcznie treść oświadczenia dostępną poniżej (Zgłoszenia bez podpisanego oświadczenia nie będą rozpatrywane podczas procesu rekrutacji.)
 • oczekiwane wynagrodzenie miesięczne z zaznaczeniem czy podana kwota jest wartością netto czy brutto;
 • podpisanie oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Miejski w Gliwicach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 12 miesięcy. (*Niewłaściwe proszę skreślić.)

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Miejski w Gliwicach.

……………………………………….

(Podpis)