Teatr w strefie ciszy

Teatr Miejski w Gliwicach pozyskał z PFRON grant w wysokości 156 500zł  z programu „Kultura bez barier”. Projekt „Teatr w strefie ciszy” zakłada przystosowanie przestrzeni dla widzów (kasy, szatnia, foyer, sala widowiskowa) do bezstresowego korzystania przez osoby niesłyszące;  modernizację strony internetowej, a także prezentację sześciu spektakli z bieżącego repertuaru.

 

Przedstawienia z napisami  i tłumaczeniem na polski język migowy wystawiane będą raz w miesiącu. Pierwszym spektaklem z udogodnieniami będzie komedia kryminalna „Szalone nożyczki” w reż. Marcina Sławińskiego, którą zaprezentujemy 14 stycznia 2023 r. o godz. 19:00.

Zaplanowaliśmy kompleksową koncepcję komfortowej „podróży widza” z problemami słuchu po świecie teatru, po to aby czuł się u nas komfortowo i mógł w pełni doświadczyć sztuki scenicznej  – mówią Agnieszka Szczotka i Joanna Rakowska, koordynatorki projektu.

Czynimy starania, aby do uczestnictwa w kulturze włączać grupy widzów, którzy do tej pory nie mogli w niej uczestniczyć. Dzięki grantowi wyposażymy teatr w sprzęt niezbędny do zapewnienia widzom z niepełnosprawnościami słuchu komfortowego udziału w spektaklach. Dodatkową zachętą do uczestnictwa w spektaklach dla osób z niepełnosprawnością słuchu są bilety w preferencyjnej cenie – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach.

Więcej informacji o projekcie

Finansowanie ze środków PFRON-u w ramach programu „Kultura bez barier”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.