OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na usługi z zakresu działalności kulturalnej realizowane na podstawie:

Art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii:

  • Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne

    ZAMAWIAJĄCY:

Teatr Miejski w Gliwicach, ul. Nowy Świat 55/57 44-100 Gliwice, NIP 631-23-02-151,

Strona Główna

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie na usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertów, festiwali, widowisk, realizowane z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art.

Kompleksowa  organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej

All’ improvviso 2022” w tym produkcja opery barokowej.

    TERMIN WYKONANIA:

kwiecień  –  grudzień 2022 r.

   NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ O WYKONANIE ZAMÓWIENIA:

Towarzystwo Kulturalne FUGA, ul. Jaracza 13, 44-100 Gliwice, NIP 9691486173

    KWOTA UMOWY:

465 000,00 netto

 DATA PODPISANIA UMOWY:

7 kwietnia 2022r.

Dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach

Grzegorz Krawczyk