karty rabatowe/ulgi

Bilety ulgowe na spektakle przysługują uczniom i studentom (w wieku do 26 lat) na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym oraz grupom zorganizowanym.

Specjalny bilet studencki przysługuje studentom do 26 roku życia oraz studentom Uniwersytetów III Wieku na podstawie ważniej legitymacji studenckiej. Bilet ten obejmuje miejsca wyłącznie na balkonie.

Grupom zorganizowanym (powyżej 10 osób) przysługuje bilet ulgowy.


Karty rabatowe:

Rodzina 3 plus, Śląskie dla rodziny, Karta Dużej Rodziny, Gliwicki Senior 67+ i 75+
Logo_SLASKIE DLA RODZINY

Logo_RODZINA TRZY PLUS

 

Posiadacz Karty Rabatowej „Rodzina 3 plus”, „Karta Dużej Rodziny” oraz „Śląskie dla rodziny” może nabyć bilety na spektakle własne Teatru (z wyjątkiem premier), z rabatem 50% od ceny biletu normalnego obowiązującej w danej strefie cenowej.

*  Teatr zastrzega sobie możliwość ustalenia innej wartości rabatu.

Posiadacz Karty Rabatowej „Gliwicki Senior 67+ i 75+” może nabyć bilety na spektakle własne Teatru (z wyjątkiem premier), z rabatem 30% od ceny biletu normalnego obowiązującej w danej strefie cenowej.

 

UWAGA
W przypadku spektakli odbywających się na Dużej Scenie Teatru przy ul. Nowy Świat 55 – 57 Karta Rabatowa nie obejmuje I miejsc wynikających z podziału na 4 strefy cenowe.

WAŻNA INFORMACJA: niniejsza promocja nie może być łączona z innymi promocjami bądź upustami, jakie oferuje Teatr.

Teatr zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży biletu na Kartę w przypadku braku wolnych miejsc na widowni.

…………