karty rabatowe/ulgi

Bilety ulgowe na spektakle przysługują uczniom i studentom (w wieku do 26 lat) na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym oraz grupom zorganizowanym.

Grupom zorganizowanym (powyżej 10 osób) przysługuje bilet ulgowy.


Karty rabatowe:

Rodzina 3 plus, Śląskie dla rodziny, Karta Dużej Rodziny, Gliwicki Senior 67+ i 75+
Logo_SLASKIE DLA RODZINY

Logo_RODZINA TRZY PLUS

 

Posiadacz Karty Rabatowej „Rodzina 3 plus”, „Karta Dużej Rodziny” oraz „Śląskie dla rodziny” może nabyć bilety na spektakle własne Teatru (z wyjątkiem premier), z rabatem 50% od ceny biletu normalnego obowiązującej w danej strefie cenowej.

*  Teatr zastrzega sobie możliwość ustalenia innej wartości rabatu.

Posiadacz Karty Rabatowej „Gliwicki Senior 67+ i 75+” może nabyć bilety na spektakle własne Teatru (z wyjątkiem premier), z rabatem 30% od ceny biletu normalnego obowiązującej w danej strefie cenowej.

WAŻNA INFORMACJA: niniejsze rabaty nie mogą być łączone z innymi promocjami bądź upustami, jakie oferuje Teatr.

Teatr zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży biletu na Kartę w przypadku braku wolnych miejsc na widowni.

…………