DOSTAWA ZESTAWU KINA CYFROWEGO Z FUNKCJĄ 3D

Ogłoszenie BIP i TM
SIWZ Zestaw Kina cyfr. ogłoszona
Zał 1 Oferta Kino cyfrowe
Zał 2 umowa wzór zestaw kina
Zał 3 Oświadczenie Kino cyfrowe
Zał 4 Ośw. na wezwanie KIno cyfrowe
zał.5 Grupa Kapit. Kino cyfrowe
zał 6 Wykaz dostaw. Kino cyfr.
zał 7 wzór zobowiązania. Kino cyfrowe
zał 8 tajemnica przeds. Kino cyfrowe
zał. 9 Modyfikacja SIWZ
zał.10 Charakterystyka oferowanego przedm zamówienia Zestaw Kina cyfrowego
ZZO Kino cyfrowe20190311_10225478
Zawiadomienie do int o wyborze oferty Zestaw Kina Cyfrowego