Dziecięce Studio Teatralne

23.05.2017

„Wielcy, Mali Odkrywcy” – tak po całorocznej zabawie w teatr mogą nazywać się jej uczestnicy. Podczas spotkań, dzieci pod kierunkiem Krystyny Hussak-Przybyło, przygotowały spektakl, którego premiera odbyła się 11 czerwca, o godz. 16:00, na Dużej Scenie naszego Teatru.


24.11.2016

Zadaniem proponowanych przez nas warsztatów teatralnych jest stymulowanie rozwoju młodego człowieka poprzez zabawę w TEATR oraz szeroko rozumiana edukacja teatralna.

Do uczestnictwa w naszym Studio zapraszamy dzieci od 6 do 11 lat.
Zajęcia odbywają dwa razy w tygodniu.

CO PROPONUJEMY?

W programie Dziecięcego Studia Teatralnego znajdą się:
ZAJĘCIA WARSZTATOWE– opracowane na podstawie DRAMY oraz elementów warsztatu aktorskiego
PRZYGOTOWYWANIE i PREZENTACJA SPEKTAKLU TEATRALNEGO:

–    analiza tekstu
–    improwizacje
–    pisanie scenariusza
–    próby sytuacyjne
–    animacja przedmiotu
–    opracowanie układów choreograficznych
–    zaprojektowanie i wykonanie plastycznej koncepcji spektaklu

UDZIAŁ W FESTIWALACH I PRZEGLĄDACH TEATRALNYCH

CO ZAMIERZAMY OSIĄGNĄĆ ?

–    poprawienie estetyki słowa
–    rozbudzenie kreatywności
–    zapoznanie z podstawowymi elementami warsztatu aktorskiego
–    osiągnięcie umiejętności radzenia sobie z emocjami, ze stresem
–    nauczenie się pracy w grupie
–    wyrobienie zdolności komunikatywności
–    rozbudzenie empatii
–    i inne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zapisy:
khussak@teatr.gliwice.pl lub pod nr tel. 733 775 762