Edukacja – oferta 2019

ZWIEDZANIE TEATRU (dla każdej grupy wiekowej – od przedszkola do szkoły podstawowej)
Prowadzące : Ania Moś i Iga Bancewicz
Celem zajęć jest oswojenie dzieci z nową przestrzenią teatru, nauka właściwego zachowania w teatrze, rozbudzenie ciekawości dziecka teatrem.

Uczestnicy zapoznają się niedostępnymi na co dzień miejscami i pracowniami w teatrze.
Czas trwania – około 45 minut

Proponowane terminy:
4.11 – godzina 9.00 i 10.30
25.11 – godzina 9.00 i 10.30
2.12 godzina 9.00 i 10.30
9.12.godzina 9.00 i 10.30

▬▬

WARSZTAT LALKOWY (dla dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej)
Prowadzące – Milena Jabłońska, Iga Bancewicz. Ania Moś
Uczestnicy samodzielnie wykonują proste lalki z przedmiotów codziennego użytku, pod nadzorem aktora – lalkarza poznają podstawowe umiejętności ożywienia przedmiotów, próbują sił jako animatorzy.
Czas trwania – około 1h

▬▬

WARSZTAT KREATYWNOŚCI (od IV klasy)
Prowadzący : Milena Jabłońska
Trening twórczości – bez wyobraźni i kreatywności nie istniałaby nie tylko sztuka, ale i matematyka, filozofia, żarówka i koło. Umiejętność twórczego myślenia w obecnych czasach jest nieoceniona. Pokazujemy jak kreatywnie uczyć się twórczości i uczynić trening zabawą.

Czas trwania – około 1 h

▬▬

PODSTAWOWE ZADANIA AKTORSKIE (od I klasy)
Prowadzący – Milena Jabłońska
Zajęcia przybliżają podstawy pracy aktora. Uczestnicy poznają techniki doskonalące warsztat aktorski – plastykę ciała, emisję głosu, dykcję, ćwiczenia z improwizacji. W trakcie warsztatu kształtowane są umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialności za partnera, wyrażania emocji .

Czas trwania – około 1 h

Proponowane terminy:
7.11. godz.9.00 , 10.30
14.11 godz. 9.00 , 10.30
15.11 godz. 9.00 , 10.30
22.11 godz. 9.00 , 10.30
29.11 godz.9.00 ,10.30

▬▬

WARSZTAT KAMISHIBAI (od I klasy do V klasy)
Prowadzący Hubert Michalak
Kamishibai to dosłownie „papierowy teatr”.
Warsztat łączy w sobie działania w nurcie teatru plastycznego i teatru opowieści (storytelling).Uczestnicy wykonują na papierze obrazki, by potem, poprzez wykorzystanie możliwości kamishibai, uczyć się tworzenia własnych narracji i opowieści.

Czas trwania – około 1 h

Proponowane terminy:

5.11.godz. 9.00 i 10.30
6.11.godz. 9.00 i 10.30
3.12. godz. 9.00 i 10.30
4.12. godz. 9.00 i 10.30

▬▬

EKO TEATR (dla dzieci 7-9 oraz 10-12 lat)
Prowadzący: Hubert Michalak
Warsztat pomoże spojrzeć świeżym okiem na różnego rodzaju śmieci i uświadomi możliwość ich ponownego wykorzystania jako materii artystycznej.

Proponowane terminy:
13.11.godz. 9.00 i 10.30

▬▬

CISZA NA SCENIE (dla odbiorców 10-12 lat lub 13-15)
Prowadzący: Hubert Michalak
Uczestnicy warsztatu przygotują krótką formę sceniczną bez użycia słów, co pozwoli zwrócić uwagę na rolę gestu i ruchu w teatrze.

Proponowane terminy:
19.11.godz. 9.00 i 10.30
20.11.godz. 9.00 i 10.30

▬▬

PAMIĘĆ TO SKARB (wiek: 13+)
Prowadzący: Hubert Michalak
Zajęcia dotkną mechanizmu funkcjonowania pamięci w pracy artystycznej, a także tematu wagi pamięci i wspomnień w życiu.

▬▬

TWORZĘ! (wiek: 13+)
Prowadzący: Hubert Michalak
Podczas warsztatu uczestnicy odkrywają potencjał artystyczny tkwiący w przedmiotach codziennego użytku i spróbują zastosować znane sobie przedmioty w niecodzienny sposób.)

Proponowane terminy:
10.12 godz. 9.00 i 10.30
11.12 godz.9.00 i 10.30