Przegląd szkolnych inscenizacji teatralnych – Perypetie 2018

Relacja z Finału Perypetii 2018

Zapowiedź Festiwalu

Jesteśmy współorganizatorem przeglądu szkolnych inscenizacji teatralnych – Perypetie 2018.
To wydarzenie realizowane w ramach pilotażowego projektu „Szkoła w Teatrze”. Jego celem jest stworzeniem okazji, by dzieci były aktywnymi, wrażliwymi odbiorcami kultury. Co więcej rozwijały swoją inteligencję emocjonalną, wiarę we własne możliwości, otwartość i poczucie pewności siebie. A także kształtowały kreatywne postawy i integrowały się dzięki sztuce.

Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych „Perypetie 2018” jest imprezą o zasięgu miejskim, do udziału, w której zaproszone są zespoły teatralne gliwickich szkół podstawowych. Każda szkoła może zgłosić 1 zespół w danej kategorii wiekowej.
Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie załączonej do regulaminu „Karty zgłoszenia udziału” oraz „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” i dostarczenie ich (osobiście, faxem lub e-mailem) w terminie do 7 maja 2018r. do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej, ul. Sikornik 34, 44-122 Gliwice lub Szkoły Podstawowej nr 23 (w ZSO nr 5), ul. Sikornik 1; fax 32 232 25 01, adres email: sekretariat@zso5.gliwice.eu.

Konkurs będzie rozgrywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas 1-3
– uczniowie klas 4-7
Temat przedstawienia jest dowolny, jak również forma teatralna. Czas inscenizacji nie może przekroczyć 20 minut.
Podczas przeglądu dzieci nie będą korzystały z nagłośnienia. Z uwagi na kwestie organizacyjne prosimy o ograniczenie dekoracji do niezbędnego minimum. Czas montażu dekoracji nie może przekroczyć 5 minut.

REGULAMIN do pobrania – Przegląd szkolnych inscenizacji teatralnych_Perypetia 2018