Alina Moś – Kerger

Teatr Miejski w Gliwicach_Alin Moś Kerger

Absolwentka Wydziału Radia i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim i Studium Stosunków Międzykulturowych na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracowała z Teatrem im. Modrzejewskiej w Legnicy, Teatrem im. Osterwy w Gorzowie Wlkp., Teatrem Żelaznym i Teatrem Korez w Katowicach, a we współpracy z Instytucją Kultury Katowice Miasto Ogrodów wyprodukowała monodramy wg sztuk swojego autorstwa – Karin Stanek i Rajcula warzy.
Jest stypendystką Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2015), finalistką 20. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Sztuki Współczesnej (spektakl Ony, M. Guśniowskiej z Teatru im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim), zwyciężczynią konkursu dla młodych reżyserów „Czytelnia Kontrrewolucyjna” organizowanego przez Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy, laureatką Nagrody Jury Społecznego IX konkursu dramaturgicznego Metafory Rzeczywistości.

Jej spektakle pokazywano i nagradzano na licznych festiwalach: m.in. na Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach, OFTJA we Wrocławiu, Festiwalu Nówka Sztuka w Warszawie, Konfrontacjach Młodych m-Teatr w Koszalinie, Obserwatorium Artystycznym Entree w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, Ogólnopolskim Przeglądzie Monodramów Współczesnych w Warszawie, Festiwalu Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość Przedstawiona w Zabrzu oraz na Wałbrzyskich Fanaberiach Teatralnych.

Brała udział w warsztatach dramatopisarskich „Nowa Huta – moja miłość” przy teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie, była słuchaczką Szkoły Lokalnych Opowieści przy Teatrze Śląskim w Katowicach. Jej autorskie teksty dwukrotnie wyróżniono w Konkursie na Jednoaktówkę po śląsku.

Wywiad po premierze spektaklu „O Józku, który grał bigbit” przeprowadzony przez Agatę Skrzypek z wortalu Trzeci Dzwonek – KLIK