Bartosz Kurowski

Reżyser, absolwent wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Studiował pedagogię na Wydziale Nauk Społecznych, na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Społecznych, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W Teatrze Miejskim w Gliwicach wyreżyserował spektakl „W kole” na podstawie dramatu Krystyny Miłobędzkiej.

W kręgu jego zainteresowań artystycznych znajdują się eksperymenty formalne w teatrze młodego odbiorcy, także społeczny wymiar przekazu teatralnego. Szuka sposobu na połączenie teatru ciała – tańca oraz teatr przedmiotu (animacja).

Bartosz Kurowski jest także twórcą programów warsztatów teatralnych skierowanych do najmłodszych widzów. Autorem i prowadzącym, realizowany w naszym teatrze, cykl „Nie dokazuj!” Warsztaty dla dzieci i ich rodziców, opiekunów.