Dyrektor Teatru

Menadżer instytucji kultury. Ukończył Filologię Polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę kontynuował na tej samej uczelni na studiach podyplomowych w dziedzinie zarządzania kulturą w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (http://www.isp.uj.edu.pl). Następnie ukończył międzynarodowe studia podyplomowe MPA (Master of Public Administration) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej (www.gap.uek.krakow.pl) kierowanej przez prof. Jerzego Hausnera. Zdobył tam wiedzę z zakresu zarządzania instytucjami finansów publicznych. Uczestniczył w warsztatach menadżerów sztuki i w wielu specjalistycznych szkoleniach m.in. na temat sponsoringu i public relations w kulturze, funduszy unijnych i zamówień publicznych.

W 1997 roku współpracował z Maciejem Nowickim przy produkcji filmów o Bolesławie Micińskim (współscenarzysta) i Leo Lipskim, tworzonych w cyklu „Kultura duchowa narodu”. W 2000 roku był kierownikiem produkcji w Telewizji Puls. Po roku trafił do Teatru Banialuka w Bielsku-Białej, gdzie przez trzy lata pracował jako konsultant programowy i szef biura Festiwalu Sztuki Wizualnej „ANIMACJE”.

W Bielsku rozpoczął ścisłą współpracę z Piotrem Tomaszukiem reżyserem i twórcą teatru „Wierszalin” (www.wierszalin.pl). Był jego asystentem przy tworzeniu spektakli „Cyrk Dekameron” i „Święty Edyp”. W 2003 roku wraz z Tomaszukiem reaktywował zawieszoną działalność Wierszalina. Mieszkał wówczas w Supraślu, który uważa za miejsce wyjątkowe. Organizował min. wyjazdy na festiwale: „W stronę europejskiej Polski” w Turynie; „TErra Polska” w Berlinie; „Neue stücke aus Europa” w Wiesbaden oraz do teatru La MaMa w Nowym Jorku.
W 2004 roku został zastępcą dyrektora Pawła Gabary w Gliwickim Teatrze Muzycznym gdzie odpowiadał za stronę administracyjno – organizacyjną instytucji oraz planowanie i wykonanie inwestycji, w tym m. in. odbudowę Ruin Teatru Miejskiego „Victoria”, modernizację siedziby GTM oraz kinoteatru „Bajka”. Pod koniec 2007 roku pełnił równocześnie obowiązki dyrektora naczelnego Teatru Dramatycznego miasta stołecznego Warszawy (www.teatrdramatyczny.pl).

W marcu 2009 objął stanowisko dyrektora Muzeum w Gliwicach (www.muzeum.gliwice.pl). W 2010 roku założył Czytelnię Sztuki (www.czytelniasztuki.pl). Od 1 września 2015 r. do 31 lipca 2016 r. był dyrektorem Gliwickiego Teatru Muzycznego, a od 1 sierpnia 2016 r. jest dyrektorem Teatr Miejskiego w Gliwicach.

Jest redaktorem i wydawcą książek. Dla najmłodszych napisał krotochwilę pod tytułem Chłopiec z Gliwic, której teatralna premiera odbyła się w maju 2014 roku. (http://www.muzeum.gliwice.pl/chlopiec-z-gliwic-najlepszy-na-slasku/)