Michał Głaszczka

Jest projektantem światła oraz video w produkcjach teatralnych, współtwórcą ponad czterdziestu spektakli. Swoją pracę teatralną rozpoczął w 2007 roku w Teatrze Rozmaitości w Warszawie.

Współpracował m.in. z Nowym Teatrem w Warszawie, Teatrem Powszechnym w Warszawie, Teatrem Studio w Warszawie, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Teatrem Słowackiego w Krakowie, Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem Nowym w Poznaniu, Teatrem Capitol we Wrocławiu, Teatrem Jaracza w Łodzi, Teatrem Powszechnym w Łodzi. Na stałe związany ze Stowarzyszeniem Teatru Konsekwentnego oraz Teatrem WARSAWY.