Michał Zdunik

fot. Agnieszka Zielińska

Urodzony w 1990r. dramatopisarz, reżyser, eseista, kompozytor muzyki teatralnej. Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim (2015) i reżyserii na Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie (2019). Jego teksty były realizowane m.in w Teatrze Witkacego w Zakopanem, Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, Teatrze Nowym w Słupsku, Teatrze Polskiego Radia, tłumaczone na francuski i niemiecki, publikowane w edycjach książkowych i „Dialogu”. Reżyseruje spektakle dramatyczne i filmowe, słuchowiska i przedstawienia muzyczne, współpracował m.in z Tešinskem Divadlem w Czeskim Cieszynie, OPT Gardzienice, Festiwalem Nowe Epifanie, Teatrem Polskiego Radia i Teatroteką WFDiF.

Laureat Nagrody Honorowej       im. Krzysztofa Zaleskiego na IX Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2019.” oraz nagrody Talanton za najlepszy debiut dramaturgiczny na antenie radiowej Jedynki (2018). Był stypendystą m.in Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz laureatem Stypendium Artystycznego Miasta Stołecznego Warszawy.

Na scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach pracuje nad spektaklem Powrót. Spektakl  powstaje we współpracy Teatru Miejskiego w Gliwicach z Festiwalem Nowe Epifanie jako efekt Laboratorium Nowych Epifanii. Organizatorem Festiwalu Nowe Epifanie jest Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.