Polityka prywatności

• 1. Informacje o Teatrze Miejskim w Gliwicach
1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Miejski w Gliwicach, z siedzibą pod adresem: 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Gliwice pod numerem Vl/2000, posiadający numer NIP: 631-23-02-151, Regon 277641690. Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych, widzów TEATRU, którzy złożą zamówienie na bilety za pośrednictwem strony internetowej oraz widzów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera.
1.2. Teatr działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.
1.3. Teatr wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: Sebastian Larysz s.larysz@adwokaci-radcyprawni.pl

• 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
2.1. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i widzów Teatru. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa w procesie zapisywania się na otrzymywanie newslettera, w procesie internetowego zamawiania biletów lub poprzez formularz kontaktowy z Teatrem.
2.2. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail klientów (newsletter, kontakt internetowy), jak również adres zamieszkania, adres e-mail, telefon (internetowe zamawianie biletów)
• 3. Cel przetwarzania danych osobowych
3.1. Przetwarzamy dane osobowe aby zrealizować zamówienie na bilety i aby wypełnić umowę między Teatrem a widzem.
3.2. Przetwarzamy dane osobowe aby przesłać newesletter, z bieżącymi informacjami na temat Teatru.
3.3. Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji zapoczątkowanej poprzez formularz kontaktowy Teatru.
• 4. Odwołanie zgody i anulowanie wysyłania wiadomości handlowych
Widzowie otrzymujący newsletter mogą w każdej chwili wycofać zgodę na jego otrzymywanie:
• poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdującego się w stopce każdej wysłanej wiadomości;
• można poinformować o niewyrażeniu zgody na przesyłanie newslettera i przetwarzanie danych osobowych przesyłając informację na adres: sekretariat@teatr.gliwice.pl.
• 5. Kto ma dostęp do danych?
5.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Teatr i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z Teatrem.
5.2. Teatr, zezwala na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty w celach i w sposób określony przez Teatr:
• Visualnet.pl (sprzedaż internetowa biletów)
• Pay Pro Spółka Akcyjna – przelewy 24 (sprzedaż internetowa biletów)
• FreshMail sp. z o.o. (przesyłanie newslettera)
• 6. Jak długo przetwarzamy dane?
6.1.Teatr przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i odbioru biletów. Zgodnie z prawem, Teatr zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych.
6.2. Newsletter jest wysyłany do użytkowników tak długo, jak wyrażają zgodę na jego przesyłanie.
6.3. Dane uzyskane poprzez formularz kontaktowy przez okres trwania korespondencji.
• 7. Jakie są Państwa prawa?
7.1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Teatrem i poprosić o:
• Informacje dotyczące swoich danych osobowych, celów i charakteru ich przetwarzania danych osobowych, w tym informacji na temat potencjalnych odbiorców danych osobowych poza Teatrem. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w tych zasadach.
• Korektę danych osobowych, jeśli jest niedokładna lub niekompletna.
• Usunięcie danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), gdy nie istnieją już inne podstawy prawne do ich przetwarzania.
7.2. Dalej widzowie Teatru mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych w przypadku wysyłania newslettera.
7.3. Oprócz powyższych praw mogą wnieść Państwo skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• 8. Bezpieczeństwo
8.1. Teatr dba o bezpieczeństwo Państwa danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Teatr kładzie duży nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo przetwarzanych danych podczas przetwarzania danych osobowych.
8.2. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem.
• 9. Kontakt
9.1. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Teatrem na adres e-mail:  s.larysz@adwokaci-radcyprawni.pl

Informacja o plikach cookies

Teatr Miejski w Gliwicach z siedzibą przy ul. Nowy Świat 55/57, wykonując obowiązki przewidziane w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez Teatr plików cookies.

Teatr Miejski w Gliwicach informuje, że na swojej stronie internetowej www.teatr.gliwice.pl stosuje pliki cookies.
Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika odwiedzającego lub korzystającego z danej strony internetowej, w tym przypadku korzystającego ze strony prowadzonej przez Teatr Miejski w Gliwicach. Pliki te są zapisywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarką internetową podczas pierwszego korzystania ze strony. Dzięki temu zapisowi w każdym następnym przypadku połączenia się użytkownika z daną strona internetową, strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.

Teatr Miejski w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) umożliwienia komunikacji z serwisami społecznościowymi.

Teatr Miejski w Gliwicach oświadcza, że pliki cookies stosowane przez stronę nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych użytkownika.

Teatr Miejski oświadcza, że korzystanie z jego strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia za pomocą którego użytkownik korzysta ze strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze stroną internetową Teatru ,przy pomocy urządzenia z pomocą którego użytkownik już wcześniej korzystał ze strony internetowej Teatru, ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.

Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących lub stosowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.

Teatr Miejski w Gliwicach na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) „konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin;
d) plugin facebook.