przetargi

Przetargi 2017

ZP/T/01/2017 – MODERNIZACJA TECHNOLOGII SCENY TEATRU MIEJSKIEGO W GLIWICACH
ZP/T/02/2017 – MODERNIZACJA TECHNOLOGII SCENY –  Dostawa sprzętu oświetleniowego dla Teatru Miejskiego w Gliwicach

Przetargi 2018

ZP/T/01/2018 – DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH KONSOLET FONICZNYCH WRAZ Z PRZEWIDZIANYMI INTERFEJSAMI

ZP/T/02/2018 – WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE POSESJI RUIN TEATRU W GLIWICACH PRZY AL. PRZYJAŹNI 18

ZP/T/03/2018 – „DOSTOSOWANIE  SIEDZIBY TEATRU MIEJSKIEGO W GLIWICACH DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO”.

ZP/T/01/2019 – „DOSTOSOWANIE  SIEDZIBY TEATRU MIEJSKIEGO W GLIWICACH DO WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO”.

Przetargi 2019

ZP/T/01/2019 – DOSTAWA ZESTAWU KINA CYFROWEGO Z FUNKCJĄ 3D

ZP/T/02/2019 – WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE POSESJI RUIN TEATRU W GLIWICACH PRZY AL. PRZYJAŹNI 18 – II postępowanie