OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na usługi z zakresu działalności kulturalnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na usługi z zakresu działalności kulturalnej realizowane na podstawie:

Art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii:

  • Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne

 

    ZAMAWIAJĄCY:

Teatr Miejski w Gliwicach, ul. Nowy Świat 55/57 44-100 Gliwice, NIP 631-23-02-151,

Strona Główna

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamówienie na usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją koncertów, festiwali, widowisk, realizowane z wyłączeniem stosowania ustawy  Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy:

Kompleksowa  organizacja festiwalu „PalmJazz 2021”, obejmującego nie mniej niż 16  koncertów.

    TERMIN WYKONANIA:

15 września – 30 października 2021 r.

   NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ O WYKONANIE ZAMÓWIENIA:

HH Poland S.A., ul . Toszecka 101, 44-100 Gliwice, NIP 969-07-95-067

    KWOTA UMOWY:

500 000,00 netto

 DATA PODPISANIA UMOWY:

14 czerwca 2021 r.

 

 

Dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach

Grzegorz Krawczyk