Kultura dostępna

Ponad 1000 najmłodszych widzów z niezamożnych rodzin wzięło udział w projekcie „Teatr dostępny dla wszystkich dzieci”, realizowanym przez Teatr Miejski w Gliwicach.