Teatr dostępny dla wszystkich dzieci

Teatr Miejski w Gliwicach_Teatr dostępny dla wszystkich dzieci - plakat-1Teatr Miejski w Gliwicach otrzymał dotację z programu „Kultura Dostępna”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt rusza 22 marca 2019 r., będzie realizowany do końca listopada 2019 r.

Zadanie „Teatr dostępny dla wszystkich dzieci” umożliwi ponad 300 dzieciom z niezamożnych rodzin udział w spektaklach. Pomimo pomocy socjalnej wiele rodzin w dalszym ciągu nie jest w stanie wygospodarować środków na regularny udział dziecka w kulturze. Dzięki naszej inicjatywie możemy gościć na naszej widowni także te dzieci, które dotychczas były z różnych powodów wykluczone z możliwości odwiedzania teatru – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach.

Projekt realizujemy w ścisłej współpracy z trzema instytucjami, które od lat działają na rzecz gorzej sytuowanych dzieci i młodzieży z Gliwic i powiatu gliwickiego. W organizacji ich wizyt w teatrze wspierają nas Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie GTW. Dzięki nim wiemy, do kogo powinniśmy trafić z zaproszeniem na spektakle – mówi Sandra Staletowicz, edukatorka i koordynatorka projektu. Teatr zorganizował także specjalny transport dla dzieci, których rodzice nie są w stanie przywieźć na spektakle.

Liczne badania pokazują, że kontakt ze sztuką jest bardzo ważny dla rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci. Najmłodsi gliwiczanie coraz chętniej odwiedzają Małą Scenę Teatru Miejskiego, a w najbliższych miesiącach dzięki projektowi „Teatr dostępny dla wszystkich dzieci” na widowni zasiądą także nowi widzowie. Mamy nadzieję, że obudzimy w nich teatralną pasję i skłonimy całe rodziny do częstszego uczestnictwa w kulturze – dodaje Sandra Staletowicz.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Teatr Miejski w Gliwicach_mkidn_01_cmyk

Teatr Miejski w Gliwicach_kultura dostępna logo