edukacja (archiwum)

Działania i projekty edukacyjne w sezonie 2018/ 2019

NIE DOKAZUJ! – weekendowe warsztaty twórcze dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz ich opiekunów (czytaj więcej)
Cykl dla szkół ponadgimnazjalnych: „Różne oblicza teatru” (czytaj więcej)
Cykl otwarty dla dorosłych: „Jak patrząc – widzieć?” (czytaj więcej)

 

Działania i projekty edukacyjne w sezonie 2017/ 2018

Priorytetem w obszarze działań edukacyjnych, w sezonie 2017/ 2018, była dla Teatru Miejskiego w Gliwicach współpraca z gliwickimi placówkami edukacyjnymi. Realizowany projekt Edukacja przez Teatr uwzględniał elementy oferty repertuarowej dedykowanej młodym i bardzo młodym widzom, młodzieży, a także nauczycielom i instruktorom teatralnym.

Działania edukacyjne rozpoczęliśmy, pozytywnie zmotywowani, za sprawą potwierdzającej właściwe wybory repertuarowe nagrody Słoneczników 2017, przyznawanej przez portal CZAS DZIECI.

Nagrodę otrzymują instytucje podejmujące najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat.  Jest ona tym cenniejsza, że o nominacjach do niej decydują rodzice, a najlepszych wybiera się w drodze internetowego głosowania.

Teatr Miejski w Gliwicach_ słoneczniki 2017

Teatr Miejski w Gliwicach otrzymał nagrodę SŁONECZNIKI 2017 za „Kołysanki, lulajki, mruczanki” -warsztaty edukacyjne przygotowane przez zaproszonych do naszego miasta aktorów Teatru Atofri. Nagrodzony projekt, adresowany do mam i dzieci od 6 do 18 miesiąca życia, odbył się na nowopowstałej Scenie Mikro dedykowanej najmłodszym widzom. Zapoczątkował nowy i dynamicznie rozwijający się Teatrze Miejskim nurt spektakli i działań edukacyjnych dla dzieci.

 

 

Archiwum projektów edukacyjnych – sezon 2017/ 2018

edukacja przez teatr – cykl prezentacji dla przedszkoli i szkół (czytaj więcej)

edukacja przez teatr – cykl prezentacji dla szkół (czytaj więcej)

doskonalący kurs instruktorski dla nauczycieli i pedagogów teatralnych (czytaj więcej)

NIE DOKAZUJ! – weekendowe warsztaty twórcze dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz ich opiekunów (czytaj więcej)

Przegląd szkolnych inscenizacji teatralnych – Perypetie 2018 (czytaj więcej)