Zdzisław Najmrodzki – wybór wierszy

Źródło tekstów, wstęp do tomiku wierszy „Zdzisław Najmrodzki. Zbiór poetów Łodzi i Ziemi Łódzkiej” pod redakcją Jerzego Poradeckiego   #Najmrodzkiwiersze