Projekty

2022

„Teatr w strefie ciszy”

Przedsięwzięcie polega na dostosowaniu oferty kulturalnej i narzędzi komunikacyjnych Teatru Miejskiego w Gliwicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami słuchu.

Nadchodzące spektakle z napisami, pętlą indukcyjną i tłumaczeniem na polski język migowy:

14 stycznia 2023 r. godz. 19:00 – „SZALONE NOŻYCZKI” przejdź do strony spektaklu

26 lutego 2023 r. godz. 18:00„WSZYSTKO W RODZINIE” przejdź do strony spektaklu

Celem naszych działań jest stworzenie nowej oferty kulturalnej dla osób niedosłyszących. W okresie trwania projektu zakładamy opracowanie i prezentację pięciu tytułów z bieżącego repertuaru teatru i jednego premierowego. Chcemy też zaplanować kompleksową koncepcję podróży widza z problemami słuchu w naszej instytucji, zadbać o to, aby na każdym jej etapie nie napotykał żadnych barier, aby czuł się komfortowo, mógł  samodzielnie dotrzeć do teatru i swobodnie się w nim poruszać. I na koniec, aby wydarzenie teatralne mógł przeżyć w pełni.

Projekt zakłada, po pierwsze: przystosowanie przestrzeni dla widzów (kasy, szatnia, foyer, sala widowiskowa) do bezstresowego korzystania z nich przez osoby niesłyszące, po drugie: przystosowanie  strony www a  po trzecie: dostosowanie i zaprezentowanie  spektakli z bieżącego repertuaru  teatru.

Finansowanie ze środków PFRON-u w ramach programu „Kultura bez barier”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Grant: 156 500,00 zł

 

Logotypy Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz flaga Unii Europejskiej