Projekty

2023

Feblik M.Maciejewskiej – realizacja internetowego spektaklu, dostępnego dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Teatr Miejski w Gliwicach otrzymał grant z programu Kultura Interwencje. W ramach dofinansowania powstanie spektakl internetowy na podstawie sztuki „Feblik” Małgorzaty Maciejewskiej. Internetową premierę przedstawienia w reżyserii Lecha Mackiewicza zaplanowano na listopad tego roku.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało teatrowi 68 540 zł dotacji, dzięki której możliwe jest zrealizowanie dramatu nagrodzonego w I. edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza. Sztukę wybrano spośród ponad 130 utworów. PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Realizacja spektaklu na podstawie sztuki współczesnej młodej polskiej autorki ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Konkursu o Nagrodę Różewicza. Teatr Miejski w Gliwicach dokłada wszelkich starań, aby wspierać polską dramaturgię i zasilać rynek teatralny wartościowymi tekstami. Istotne jest jednak strategiczne wsparcie Ministerstwa dla pełnego ukazania możliwości kulturotwórczych konkursu.” – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor teatru.

Najlepszym sposobem wspierania nowej dramaturgii jest konfrontacja z widzem współczesnym. Gross sztuk nagradzanych w konkursach w Polsce trafia do szuflady, nie na scenę. Warunkiem istnienia żywego teatru jest zasilanie go sztukami współczesnych pisarzy. Skutecznym narzędziem promowania nowej polskiej dramaturgii jest wykorzystanie platform cyfrowych, w tym innowacyjne, pozasceniczne formy realizacji spektakli teatralnych, z przeinaczeniem wyłącznie do udostępnienia w Internecie.

2022

Teatr w strefie ciszy

Przedsięwzięcie polega na dostosowaniu oferty kulturalnej i narzędzi komunikacyjnych Teatru Miejskiego w Gliwicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami słuchu.

Celem naszych działań jest stworzenie nowej oferty kulturalnej dla osób niedosłyszących. W okresie trwania projektu zakładamy opracowanie i prezentację pięciu tytułów z bieżącego repertuaru teatru i jednego premierowego. Chcemy też zaplanować kompleksową koncepcję podróży widza z problemami słuchu w naszej instytucji, zadbać o to, aby na każdym jej etapie nie napotykał żadnych barier, aby czuł się komfortowo, mógł  samodzielnie dotrzeć do teatru i swobodnie się w nim poruszać. I na koniec, aby wydarzenie teatralne mógł przeżyć w pełni.

Projekt zakłada, po pierwsze: przystosowanie przestrzeni dla widzów (kasy, szatnia, foyer, sala widowiskowa) do bezstresowego korzystania z nich przez osoby niesłyszące, po drugie: przystosowanie  strony www a  po trzecie: dostosowanie i zaprezentowanie  spektakli z bieżącego repertuaru  teatru.

Finansowanie ze środków PFRON-u w ramach programu „Kultura bez barier”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Grant: 156 500,00 zł

Organizatorzy / Partnerzy / Patroni

Teatr Miejski w Gliwicach