edukacja

Priorytetem w obszarze działań edukacyjnych, w sezonie 2017/ 2018, jest dla Teatru Miejskiego w Gliwicach współpraca z placówkami edukacyjnymi. Realizowany projekt Edukacja przez Teatr uwzględnia elementy oferty repertuarowej dedykowanej młodym i bardzo młodym widzom, młodzieży, a także nauczycielom i instruktorom teatralnym.

Działania edukacyjne rozpoczynamy pozytywnie zmotywowani za sprawą potwierdzającej właściwe wybory repertuarowe nagrody Słoneczników 2017, przyznawanej przez portal CZAS DZIECI.

Nagrodę otrzymują instytucje podejmujące najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat.  Jest ona tym cenniejsza, że o nominacjach do niej decydują rodzice, a najlepszych wybiera się w drodze internetowego głosowania.

Teatr Miejski w Gliwicach_ słoneczniki 2017

 

Teatr Miejski w Gliwicach otrzymał nagrodę SŁONECZNIKI 2017 za „Kołysanki, lulajki, mruczanki” -warsztaty edukacyjne przygotowane przez zaproszonych do naszego miasta aktorów Teatru Atofri. Nagrodzony projekt, adresowany do mam i dzieci od 6 do 18 miesiąca życia, odbył się na nowopowstałej Scenie Mikro dedykowanej najmłodszym widzom. Zapoczątkował nowy i dynamicznie rozwijający się Teatrze Miejskim nurt spektakli i działań edukacyjnych dla dzieci.