edukacja

Teatr warto poznawać, współtworzyć, poddawać przemyśleniom. Dzięki wydarzeniom edukacyjnym pozwalamy naszym Widzom doświadczać nowych przeżyć, lepiej rozumieć sztukę oraz rozwijać indywidualne talenty i pasje. Poprzez cykl edukacyjny „Lekcje w Teatrze” wspieramy nauczycieli w codziennej pracy dydaktycznej. Wspomagamy rozwój dzieci, organizując dla nich szereg warsztatów angażujących pracę wszystkich zmysłów. Stwarzamy nowe przestrzenie dla budowy relacji dziecka z rodzicem. Inspirujemy dorosłych do rozszerzania własnych horyzontów i dialogu ze sztuką.

Chcę poznać ofertę | 2019