Teatr w strefie ciszy

Teatr Miejski w Gliwicach pozyskał z PFRON grant w wysokości 156 500zł  z programu „Kultura bez barier”. W ramach projektu „Teatr w strefie ciszy”  przystosowano przestrzeń dla widzów (kasy, szatnia, foyer, sala widowiskowa) do bezstresowego korzystania przez osoby niesłyszące; zmodernizowano stronę internetową teatru, a także zaprezentowany sześć spektakli z napisami, pętlą indukcyjną i tłumaczeniem na PJM.

Przedstawienia z napisami, pętlą indukcyjną i tłumaczeniem na polski język migowy wystawiane były raz w miesiącu.

Zaplanowaliśmy kompleksową koncepcję komfortowej „podróży widza” z problemami słuchu po świecie teatru, po to aby czuł się u nas komfortowo i mógł w pełni doświadczyć sztuki scenicznej  – mówią Agnieszka Szczotka i Joanna Rakowska, koordynatorki projektu.

Czynimy starania, aby do uczestnictwa w kulturze włączać grupy widzów, którzy do tej pory nie mogli w niej uczestniczyć. Dzięki grantowi wyposażymy teatr w sprzęt niezbędny do zapewnienia widzom z niepełnosprawnościami słuchu komfortowego udziału w spektaklach. Dodatkową zachętą do uczestnictwa w spektaklach dla osób z niepełnosprawnością słuchu są bilety w preferencyjnej cenie – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach.

 

UWAGA! Osoby z niepełnosprawnością słuchu prosimy o rezerwację miejsc oznaczonych fioletowym kolorem – na tych fotelach najlepiej widać tłumaczy.

Bilety możecie rezerwować mailowo –  bow@teatr.gliwice.pl.

 

 


W projekcie zaprezentowaliśmy:

Teatr Miejski w Gliwicach_Panama1
4 czerwca 2023 r. godz. 15:00
6 maja 2023 r. godz. 19:00
16 kwietnia 2023r., godz. 18:00
14 stycznia 2023 r., godz. 19:00
26 lutego 2023 r. godz. 18:00

 

25 marca 2023 r. godz. 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansowanie ze środków PFRON-u w ramach programu „Kultura bez barier”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 


O spektaklach: