Grzegorz Krawczyk

Dyrektor

Menadżer instytucji kultury. Ukończył Filologię Polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę kontynuował na tej samej uczelni na studiach podyplomowych w dziedzinie zarządzania kulturą w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (http://www.isp.uj.edu.pl). Następnie ukończył międzynarodowe studia podyplomowe MPA (Master of Public Administration) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej (www.gap.uek.krakow.pl) kierowanej przez prof. Jerzego Hausnera. Zdobył tam wiedzę z zakresu zarządzania instytucjami finansów publicznych. Uczestniczył w warsztatach menadżerów sztuki i w wielu specjalistycznych szkoleniach m.in. na temat sponsoringu i public relations w kulturze, funduszy unijnych i zamówień publicznych.

W 1997 roku współpracował z Maciejem Nowickim przy produkcji filmów o Bolesławie Micińskim (współscenarzysta) i Leo Lipskim, tworzonych w cyklu „Kultura duchowa narodu”. W 2000 roku był kierownikiem produkcji w Telewizji Puls. Po roku trafił do Teatru Banialuka w Bielsku-Białej, gdzie przez trzy lata pracował jako konsultant programowy i szef biura Festiwalu Sztuki Wizualnej „ANIMACJE”.

W Bielsku rozpoczął ścisłą współpracę z Piotrem Tomaszukiem reżyserem i twórcą teatru „Wierszalin” (www.wierszalin.pl). Był jego asystentem przy tworzeniu spektakli „Cyrk Dekameron” i „Święty Edyp”. W 2003 roku wraz z Tomaszukiem reaktywował zawieszoną działalność Wierszalina. Mieszkał wówczas w Supraślu, który uważa za miejsce wyjątkowe. Organizował min. wyjazdy na festiwale: „W stronę europejskiej Polski” w Turynie; „TErra Polska” w Berlinie; „Neue stücke aus Europa” w Wiesbaden oraz do teatru La MaMa w Nowym Jorku.
W 2004 roku został zastępcą dyrektora Pawła Gabary w Gliwickim Teatrze Muzycznym gdzie odpowiadał za stronę administracyjno – organizacyjną instytucji oraz planowanie i wykonanie inwestycji, w tym m. in. odbudowę Ruin Teatru Miejskiego „Victoria”, modernizację siedziby GTM oraz kinoteatru „Bajka”. Pod koniec 2007 roku pełnił równocześnie obowiązki dyrektora naczelnego Teatru Dramatycznego miasta stołecznego Warszawy (www.teatrdramatyczny.pl).

Od marca 2009 r. jest dyrektorem Muzeum w Gliwicach (www.muzeum.gliwice.pl). W 2010 roku założył Czytelnię Sztuki (www.czytelniasztuki.pl), a następnie powiązany z jej programem wystawienniczo -wydawniczym  Dział Fotografii Artystycznej. Od 1 września 2015 r. do 31 lipca 2016 r. był ostatnim dyrektorem Gliwickiego Teatru Muzycznego, który następnie zgodnie z własną koncepcją organizacyjną i  programową przekształcił – za zgodą Prezydenta Miasta Gliwice i Rady Miasta Gliwice – w Teatr Miejski w Gliwicach.

Jest redaktorem oraz wydawcą książek ukazujących się w oficynie muzealnej, z których kilka zdobyło prestiżowe nagrody. Dla najmłodszych napisał krotochwilę pod tytułem Chłopiec z Gliwic, której radiowa i teatralna premiera odbyły się w 2014 roku. (http://www.muzeum.gliwice.pl/chlopiec-z-gliwic-najlepszy-na-slasku/)

NAGRODY:

  • W 2013 r. odebrał tytuł “Pracodawca Przyjazny Pracownikom” z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudy.
  • W 2019 roku został nagrodzony przez Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza za całokształt działalności w sferze upowszechniania kultury.

Organizatorzy / Partnerzy / Patroni

Teatr Miejski w Gliwicach