Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury’2023

Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2023.

Nagroda za osiągnięcia w działalności twórczej może zostać przyznana zarówno artyście uznanemu, jak i młodemu twórcy, który w dniu składania wniosku nie miał ukończonych 30 lat.

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym na terenie miasta Gliwice oraz osobom prawnym lub innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:

• instytucje kultury,
• szkoły o profilu artystycznym,
• uczelnie,
• związki twórcze, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty działające w sferze kultury,
• indywidualni twórcy,
• radni Rady Miasta Gliwice.

Regulamin i formularz wniosku dostępne są na stronie: kultura.gliwice.eu w zakładce Nagrody w dziedzinie Kultury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gliwice.eu w zakładce: Urząd Miejski/Kultura i Sport/Nagrody w dziedzinie Kultury.

Scena zbiorowa. Aktorzy występują w otoczeniu surowych metalowych dekoracji, w tle widać zniszczone ściany

Organizatorzy / Partnerzy / Patroni

Teatr Miejski w Gliwicach