Lech Mackiewicz

Zespół artystyczny

Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST (obecnie AST) Kraków z 1983 roku. Pracował m. in. w Teatrze im. Jaracza w Łodzi i Teatrze Dramatycznym w Warszawie. W stanie wojennym aresztowano go za działalność w NZS. W 1985r. wyemigrował do Australii. Tam założył własny teatr Auto Da Fe, którego spektakle wędrowały po wielu międzynarodowych festiwalach. W Australii na scenie i przed kamerami grał m.in. z Cate Blanchett, Richardem Roxbourghiem, Essie Davies, Maxem Cullenem i Geoffrey Rushem. Pracował w filmie i w teatrze m.in. w Japonii (z Tadashi Suzuki), Niemczech, Korei Południowej, we Włoszech czy w Rosji ( MChAt Czechowa). Od 1995r. przyjeżdża coraz częściej do Polski. W latach 1997-98 występował w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, ale współpracował też z Teatrem Nowym w Zabrzu, Teatrem Węgierki w Białymstoku, Teatrem Żydowskim w Warszawie. Od 2016r. współpracuje z Teatrem Lubuskim w Zielonej Górze.

W Teatrze Miejskim w Gliwicach od 2022 r.

Obecnie gra w spektaklach

Organizatorzy / Partnerzy / Patroni

Teatr Miejski w Gliwicach